Sáp Tháo Mi Remover

Sáp Tháo Mi Remover – Thanh Tú EyeLash

160,000 140,000

Còn hàng

Sáp Tháo Mi Remover dùng để loại ra những sợi Lông Mi đã được nối nhưng chưa chuẩn, không vừa ý. Hoặc là khi Bạn muốn thay đổi sang kiểu Mi khác.

Còn hàng

Compare