Protein

Protein – Thanh Tú Eyelash

90,000 70,000

Còn hàng

Protein có tác dụng khử dầu trong mi thật. Ngoài ra Protein còn có tác dụng dưỡng mi. Protein hoàn toàn không cay. Cách dùng là quét lên mi thật trước khi nối.

Còn hàng

Compare