Keo Sky Zone

Keo Sky Zone – ThanhTu EyeLash

150,000 125,000

Còn hàng

Keo Sky Zone là keo nối mi có thời gian khô từ 1,5 – 2 giây. Độ bền từ 5 – 6 tuần, ít cay. Phù hợp với Kỹ Thuật Viên có tốc độ nối mi trung bình.

Còn hàng

Compare