Sáp Tháo Mi Vàng

Sáp Tháo Mi Vàng – Mi Thanh Tú

70,000 50,000

Còn hàng

Sáp Tháo Mi Vàng dùng để loại ra những sợi Lông Mi đã được nối nhưng chưa chuẩn, không vừa ý. Hoặc là khi Bạn muốn thay đổi sang kiểu Mi khác

Còn hàng

Compare