Đầu Manocanh
Đầu Manocanh

Đầu Manocanh – Mi Thanh Tú

100,000 70,000

Còn hàng

Đầu Manocanh là Sản Phẩm mô phỏng đầu người thật. Dụng cụ này hỗ trợ cho học viên trong giai đoạn học thực hành kỹ thuật nối mi.

Còn hàng

Compare