Vệ Sinh Mi

Vệ Sinh Mi Lớn – Dung Dịch Tạo Bọt

60,000 45,000

Còn hàng

Dung Dịch Tạo Bọt – Vệ Sinh Mi dùng để vệ sinh hàng Lông Mi trước khi Nối Mi. Điều này là vô cùng quan trọng góp phần tạo nên hàng Mi bền vững.

Còn hàng

Compare