Băng Keo Tạo Fan

Băng Keo Tạo Fan – Mi Thanh Tú

50,000 30,000

Còn hàng

Băng Keo Tạo Fan là một sản phẩm hổ trợ định hình Mi Fan tay. Sản phẩm này được sử dụng rất phổ biến và là công cụ rất đắc lực trong kỹ thuật tạo Mi Fan tay.

Còn hàng

Compare