KEO NỐI MI - Các Sản Phẩm Được Tin Dùng.

KEO NỐI MI là dung dịch kết dính sợi Lông Mi Giả lên Lông Mi thật. Dù là mi Classic hay mi fan thì cũng cần có Keo Nối. Có 4 loại keo là Black Lady, Keo Crystal, Keo IB và Keo Sky.

KEO Sky S khô trong 1s, độ bền từ 3-4 tuần.

Keo IB khô trong 1,5s, độ bền từ 4-5 tuần.

Keo Crystal khô trong 2-2,8s, độ bền từ 5-6 tuần. Chống mồ hôi dầu.

Keo Black Lady khô trong 2-3s, độ bền từ 3-4 tuần.

Để tăng độ bền của Mi Nối, Chúng ta có thể dùng thêm Primer. Mọi thao tác kỹ Thuật nối Mi vẫn làm bình thường. Trước khi tiến hành Nối mi giả hãy quét Primer lên Mi thật trước.

     090.3634.825