KEO NỐI MI

KEO NỐI MI là dung dịch kết dính sợi Lông Mi Giả lên Lông Mi thật. Dùng bình thường cho Mi Classic hoặc mi Fan. Có 5 loại keo nối mi  là Black Lady, Keo Crystal, Keo Sky Zone, Keo Magic và Keo Sky S.

Keo Sky S khô trong 1s, độ bền từ 3-4 tuần.

Keo Sky Zone khô trong 1,5s, độ bền từ 5-6 tuần.

Keo Crystal khô trong 2-2,5s, độ bền từ 5-6 tuần. Chống mồ hôi dầu.

Keo Black Lady khô trong 2,5-3s, độ bền từ 3-4 tuần.

Keo MaGic khô trong 0,5-1s. bền 6-7 tuần. Keo MaGic Hoàn toàn không cay.

Để tăng độ bền của Mi Nối, Chúng ta có thể dùng thêm Primer. Mọi thao tác kỹ Thuật nối Mi vẫn làm bình thường. Trước khi tiến hành Nối mi giả hãy quét Primer lên Mi thật trước.

 090.3634.825